Partners of Polish festival. 

During the Polish Festival, many exceptional companies expressed their willingness to get involved in our project, thus sponsoring our lottery.

We would like to thank them for donating generous and wonderful prizes for our lottery.

We are delighted that it was you, who joined us, supporting our initiative, promoting your craft and creating a friendly and unique atmosphere.

Thank you for your heartfelt help, which contributed to such a huge success of our festival.

 Thanks to your support, it is possible to achieve our goals and intentions, as well as create a community in which each of us brings unique value.

We wish you many successes!

And we wish ourselves, working again with such wonderful, talented and generous members of the Polish community in the UK. You are amazing!

We hope to see you at the next events organized by Polonia Chesterfield.

"Oneof the deepest secrets of life is that only what we do for others is truly worth doing." - Carroll Lewis

Heartfelt thanks to all those without whom this day would not be so special.
 

Partnerzy polskiego festynu. 

Podczas Polskiego Festynu wiele wyjątkowych firm wyraziło swoja chec w zaangażowanie się w nasz projekt, sponsorując tym samym nasza loterie.

Pragniemy serdecznie im podziękować za przekazanie wspaniałych i hojnych fantow na nasza loterie.

Cieszymy sie, ze to wlasnie wy dołączyliście do nas, wspomagając nasza inicjatywe, promując wasze rzemiosło i tworząc przyjazna atmosfera i wyjątkowy klimat.

Dziękujemy za okazane serce i pomoc, które przyczyniły się do tak ogromnego sukcesu naszego festynu. 

Dzięki waszemu wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń, a także tworzenie społeczności, w której każdy z nas wnosi wyjątkową wartość.

Życzymy wam wielu sukcesów!

A sobie, ponownej współpracy z tak wspaniałymi, utalentowanymi i hojnymi członkami polskiej społeczności na Wyspach.  Jesteście wspaniali! 

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Polonia Chesterfield.

‘’ Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, ze tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym co naprawde warto robić’’ – Carroll Lewis.

Z serca płynące podziękowania dla tych wszystkich, bez których ten dzień nie moglby byc taki wyjątkowy. 

We need your consent to load the translations

We use a third-party service to translate the website content that may collect data about your activity. Please review the details and accept the service to view the translations.